Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Klauzula informacyjna - Monitoring wizyjny


Zgodnie z art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WEZ (Dz.U.UE L.119/1;dalej rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor przedszkola - mgr Iwona Szmytkowska. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod nr telefonu  56-686-17-14 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 56-686-17-14 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia na terenie placówki na podstawie art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo Oświatowe (tj.Dz.U. z 2018r. poz.996 z późn. zm.) oraz art.6 ust.1 lit.e rozporządzenia.

4. Monitoring obejmuje : ogród przedszkolny, budynek kuchni przedszkolnej, bramę wjazdową do przedszkola, ogrodzenie przedszkola od strony ulicy Dworcowej.

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc od dnia nagrywania.

6. Odbiorcami danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wstęp na teren monitorowany poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak możliwości przebywania na terenie monitorowanym.

10. Zapisy z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Back to top